..

Zewnętrzne mapy

Zamieściłem w sekcji Mapy przekierowania do zewnętrznych serwisów mapowych, poza Portalem mapowym Infostrady, jeden jest ściśle związany z naszym projektem – portal metadanych, w którym opublikowane zostały metadane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z całego województwa, drugi to Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dwa ostatnie odnośniki prowadzą do serwisów udostępnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie znalazły się opracowane dla terenu całego województwa Kujawsko-Pomorskiego dane sozologiczne i hydrograficzne.

Powrót

Zobacz inne aktualności

19.02.2016

Obiekty na mapach

Obiekty, przedstawiane na mapach geoportalu są odzwierciedleniem pracy wykonywanej w poszczególnych jednostkach. W związku z tym, nie znajdziemy na nich informacji pochodzących z jednostek, które w projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza" nie biorą udziału. Takich jest w naszym województwie 12

Czytaj więcej
04.09.2014

Usługa przeglądania WMS

https://mapy.mojregion.info/wms? to adres usługi przeglądania WMS, którą Infostrada Kujaw i Pomorza udostępnia dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych.

Czytaj więcej
04.08.2014

Pierwsza odsłona portalu Infostrady Kujaw i Pomorza

Po raz pierwszy zaprezentowany został portal mapowy Infostrady Kujaw i Pomorza. Użytkownik uzyskał dostęp do interpretacji graficznej i podstawowych informacji o obiektach znajdujących się w prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego rejestrach i ewidencjach trzech poziomów administracji. Dane zostały pogrupowane tematycznie. Pod wszystkie tematy możemy użyć podkładów w postaci usług geoprzestrzennych.

Czytaj więcej