..

Pierwsza odsłona portalu Infostrady Kujaw i Pomorza

Po raz pierwszy zaprezentowany został portal mapowy Infostrady Kujaw i Pomorza. Użytkownik uzyskał dostęp do interpretacji graficznej i podstawowych informacji o obiektach znajdujących się w prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego rejestrach i ewidencjach trzech poziomów administracji. Dane zostały pogrupowane tematycznie. Pod wszystkie tematy możemy użyć podkładów w postaci usług geoprzestrzennych. W legendzie dostaliśmy możliwość włączania lub wyłączania widoczności poszczególnych klas obiektów. Obsługa portalu mapowego została uproszczona tak, aby nie stwarzała żadnych problemów. Powiększanie, pomniejszanie przy pomocy kółka myszy w miejscu, w którym znajduje się kursor pozwala na szybkie zbliżenie do interesującego nas obszaru. Przy wciśniętym klawiszu ‚shift’ mamy również możliwość powiększenia za pomocą tzw. okna. Proste kliknięcie lewym klawiszem myszy otwiera nam okno z podstawowymi informacjami o wszystkich obiektach znajdujących się pod kursorem. Mamy możliwość prostych pomiarów na mapach – odległości i powierzchnie.

Powrót

Zobacz inne aktualności

19.02.2016

Obiekty na mapach

Obiekty, przedstawiane na mapach geoportalu są odzwierciedleniem pracy wykonywanej w poszczególnych jednostkach. W związku z tym, nie znajdziemy na nich informacji pochodzących z jednostek, które w projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza" nie biorą udziału. Takich jest w naszym województwie 12

Czytaj więcej
14.10.2015

Zewnętrzne mapy

Zamieściłem w sekcji Mapy przekierowania do zewnętrznych serwisów mapowych, poza Portalem mapowym Infostrady.

Czytaj więcej
04.09.2014

Usługa przeglądania WMS

https://mapy.mojregion.info/wms? to adres usługi przeglądania WMS, którą Infostrada Kujaw i Pomorza udostępnia dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych.

Czytaj więcej